FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดูพฤติกรรมทีาราคากระทำต่อแนวรับต้าน รอ...ราคามีการวิ่งในกรอบ ถ้าราคาสามารถทะลุแนรับได้ ค่อย Sell ถ้าไม่ทะลุ ราคาก็วิ่งมรกรอบต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ