FOREXCOM:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
แนวโน้มราคาขึ้นระยะสั้น
ก่อนจะปรับตัวลงภายหลัง
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นDown Trend
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ