FX:GBPAUD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จำนวนเข้าชม 35
3
กรอบระยะเวลารายวัน เทรนขึ้น

เกิด supply zone ใหม่ ที่ระยะเวลาราย 4 ชม. และ rsi เกิดสัญญานขัดแย้ง รอขาย
แต่มีความเสี่ยงสูง เพราะสวนเทรน

ความคิดเห็น