Heichou

EURUSD อยู่ในสถานะคลื่นปรับ 4

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD อยู่ในสถานะคลื่นปรับ 4 ซึ่งเหมือนจะปรับเป็นรูปแบบ normal flat

ปัจจุบันอยู่ที่ขา b กำลังทำขา c ซึ่งจะจบคลื่น 4 ใหญ่เลย หรือเป็นแค่ subwave ของ a ก็ได้

(ผ่านกฎของ alternative rule ที่คลื่น 2 ปรับในลักษณะ rising wedge triangle และมีคลื่น 3 เป็นคลื่นขยาย)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ