golinkfx

EURUSD H4 - แนวโน้มขาขึ้น 🆙🆙

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ราคาลงมาทดสอบที่แนวรับ DAY และเป็นแนวเดียวกับ Parelle channel เป็นโอกาสที่ดีที่จะ BUY โดยเล็งเป้าหมายที่ แนวต้านด้านบน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ