mos360

การวิเคาร์การฟในทรามเฟรม1 ชั้วโมง EURUSD

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
กราฟชั่วโฒงตีเส้นกรอบเป็นเส้นตรง หลังจากตีกราฟเป็นสามเหลื่ยมเส้นสีเขียวตัดกันมีโอกาศที่กราฟตะแตะเส้นล่างเล่นเป็นไซเวร์หลังจากหลุดกราฟสามเหลื่ยมมีโอกาศที่จะเป็นรูปแบบเทรน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ