toppito

บทวิเคราะห์ EURUSD. ประจำวันที่ 15/5/2563

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
บทวิเคราะห์ EURUSD . ประจำวันที่ 15/5/2563

วันนี้ราคาที่น่าสนใจที่ที่จะเป็น support and resistance ของ EURUSD มีอยุ่ด้วยกัน 7 จุด

- 1.12130
- 1.11133
- 1.09843
- 1.08803
- 1.07829
- 1.07434
- 1.06762
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ