FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ได้มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จะเป็นการพักฐานเพื่อไปต่อ หรือจะเป็นการกลับตัวของราคา!!!
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ