MildsetTrade

EURUSD sell <Daily zone> 15/10/2021

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
eurusd การคาดการณ์ ในรายวันพบว่ากราฟมีการปรับตัวลดลงอย่างรุณแรงจนมีจังหวะเข้าเทรดคือ
supply zone ด้านบนตามภาพ เม่อทดสอบ zone แล้วมีการเกิดแท่งเทียน pinbar จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่ากราฟจะไปต่อในขาลง
EURUSD
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ