FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโรยังคงอ่อนตัวลงในวันพุธ จากที่วันอังคารถูกขายลงไปอยู่ที่ระดับ 1.2350 แต่ก็ลงไปไม่ถึง 1.2300
ถ้าคู่เงินนี้ไม่สามารถทำ low ใหม่ได้ในวันนี้ ราคาอาจจะกลับขึ้นไปที่ 1.2350
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ