Danuphong_ken

EURUSD วิเคราะห์หลังกราฟเฉลยครับ 19/9/2022

OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
การวิเคราะห์หลังจากกราฟเฉลยแล้วโดยใช้ Demand&Supply HMC Pattern ต่างๆ ในการวิเคราะห์ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ