Purich

#EURUSD ยังมีการร่วงลงมาเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่า

ลดลง
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
#EURUSD ยังมีการร่วงลงมาเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กดดันสกุลยูโรพร้อมทั้งสกุลเงินยูโรมีการประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางยุโรปจึงส่งผลให้กับสกุลเงินมีการอ่อนค่าเช่นเดียวกัน ซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางขาลงอย่างไรก็ตามถ้าสามารถทะลุ 1.20456 ลงมาได้คนทำแล้วขาดทุนที่ 1.29% หรือ 1.19377 แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถลงมากลับดีขึ้นไปทะลุ 1.21243 ขึ้นไปได้ควรกระทำกับวัสดุที่ 1.22% หรือ 1.22431 จึงควรติดตามในการประกาศที่สำคัญในวันนี้ด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ