mtuser

EURUSD

ลดลง
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ทดลอง
TP ที่ EMA13
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
เริ่มเข้าแล้ว
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ