FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 75
2
จากมุมมองทาง Techincal TF H4 กราฟทำ Hamonic pattran และกำลังจะสร้าง Head and Shoulders เล็กๆ แสดงถึงสภาวะตลาดในคู่สกุลเงิน e/u อาจจะมีการอ่อนแรงและย่อลง ถ้าทำ pattran ตามคาดการณ์ ลักษณะของกราฟอาจมีการปรับตัวลงมาก่อน ในกราฟจะมีเส้น Horizontal line สีแดงที่ผมได้ตีไว้ถ้าราคามาถึง และ Braek out ราคาก็อาจลงมาถึง Demand zone ในโซนด้านข้างได้ ซึ่งถ้ามองใน TF ใหญ่ จะเป็นการย่อเพื่อปรับฐานในการสร้าง Up trand ซึ่งในระยะยาว มุมมองสำหรับ E/u และปัจจัยหลักของสภาวะตลาดช่วงนี้ หลักๆก็ผลเรื่องของไวรัสโคโรนา รวมถึง ค่าเงิน Dollar ที่มีการปรับตัวลงในช่วงนี้ ซึ่งธนาคารกลางทางสหรัฐ ต้องมีมาตราการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆ เรื่องของดอกเบี้ย Fad. และอื่นๆ ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆล้วนมีส่วนสำคัญ ผมอยากให้ Trader ทุกท่าน ติดตามในหลายๆด้านของตลาดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ผมมอง ปัจจัยข่าวมีส่วนสำคัญมากกับตลาดในขณะนี้

ความคิดเห็น