Purich

#EURUSD คู่เงินนี้ก็เป็นคู่เงินที่น่าจับตามองว่าในการประกาศปรับ

ลดลง
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
#EURUSD คู่เงินนี้ก็เป็นคู่เงินที่น่าจับตามองว่าในการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยพร้อมทั้งนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลโดยตรงและอาจจะส่งผลความรุนแรงในวันนี้จึงควรติดตามในแนวโมดูที่สำคัญเพราะ ณตอนนี้ถ้าขึ้นไปแตะ 1.22952 และไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้อาจจะกลับลงมา 1.22605ถ้าสามารถทะลุ 1.22605 ลงมาได้นั้นควรกระทำกำไรขาดทุนที่ 1.04% หรือ 1.21669 แต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ถึงเนื่องจากเป็นแนวโมดูรที่ไกลมากจึงควรติดตามในส่วนที่ให้แนวโมดูไว้ว่าจะตัดทำกำไรขาดทุนในเส้นสีแดงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามห้าดิทะลุ 1.22952 ขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.92% หรือ 1.24084 ซึ่งเป็นแนว โมดูที่สำคัญในวันนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ