Purich

#EURUSD ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้น

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
#EURUSD ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้น เนื่องจากมีการอ่อนค่าลงของ USD ซึ่งถ้าสามารถทะลุ 1.17384 ขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.99% หรือ 1.18248 จึงเป็นแนวโมดูที่สำคัญในรอบนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ