FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
พฤติกรรมราคา บีบตัวแคบลง
เพื่อเลือกทางไปทางใดทางหนึ่ง
เมื่อเรามองในTF Day จะพบว่าราคาอยู่ที่แนวต้าน
จึงมองว่า Sell ได้เปรียบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ