rakcom

มาคลาดการทิศทางกันว่า EURUSD จะไปทางไหน

ลดลง
rakcom ที่อัปเดต:   
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD

แค่สีเส้น
- แดง แนวรับ
- เขียว แนวต้าน

มุมมอง
- มองว่า ถ้าราคาทะลุลงไปได้ในแนวรับ สีแดง ราคาจะลงไปต่อ ( แต่ ) ถ้าไม่ทะลุ ราคาจะกับขึ้นไป เล็กน้อย

ส่วนตัว
- ให้น้ำหนักไปทาง Sell


การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
มองคลาดการว่า ราคา จะ
วิ่งกับขึ้นไป หาแนว ต้านที่ 1.111900
เป็น แนวต้าน ของ ทามเฟม H4
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
แต่ถ้า กับไปไม่ได้ ราคา จะลงไป ต่อ 1.09660
ความคิดเห็น:
ช่วงนี้เป็นช่วง อันตราย ระวัง
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ