FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ขา SELL ยังได้เปรียบอยู่ รอราคาลงมาชนเทรนไลน์เล่นขา BUY
ยังถูกทางตามที่คาดการณ์ไว้ :
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ