john20326

EURUSD อาจลงต่อ😱😱

ลดลง
OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากที่วิเคราะห์ก่อหน้าสัปดาห์กราฟได้ไป mitigation แล้วร่วงจนสร้าง lower low ราคาทำการ pullback เเล้วมีโอกาสไปรับราคาที่ premium ที่มีsupplyซ่อนอยู่แล้วมี fibo 70.50 เป็นนัยสำคัญ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ