SKYFACTOR

จุดเตลาดเข้าสู่โหมดจิงโจ้ เข้าสั้นข้าซื้อ TF Day รอย่อที่ MA55

OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จุดเข้าซื้อ TF Day รอย่อที่ MA55 ตลาดเข้าสู่โหมดจิงโจ้ เข้าสั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ