FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
Harmonic ผู้ไม่ยอมผ่ายแพ้
ลองดูครับมันถึงจังหวะที่ต้องเล่นเราก็ต้องเล่นครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ