win.sutthichai

EurUsd เป็นช่วงปรับตัวขึ้น

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EUR กำลังแข็งค่า โดยมี ราคาเป้าหมายแรกที่ 1.195 และ 1.207 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ