TeamothyTrade

ผมยังคง Buy ครับ

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
หลังตีสี่ ถ้าแท่งใหม่ผลักขึ้นมาล่ะก็ ผมจะออกออเดอร์ Buy แล้วทำเทรลลิ่งสต้อปครับ (ยกกำไรขึ้นไปเรื่อยๆ)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ