FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคามีไฮยกเแล้ว เมื่อมีไฮยกก็คาดหวังโลวยก ตอนนี้มองบนไว้ก่อน SL ใต้สวิง เป้าแรกไฮเดิม เป้าสอง Expansion 100
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ