FIS_GKFX

EURUSD H4 แนวโน้มราคา

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จากแนวโน้มราคา EURUSD ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มุมมองการตัดสินใจ เป็นฝั่ง Buy อย่างชัดเจน

ใช้
Trend Line
Demand & Supply
Stochastic Oscillator
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ