FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
แนวโน้ม คู่ EU และ มีข่าววันนี้ด้วยซึ่ง **ช่วงเช้าที่ผ่านมา สกุลเงิน EUR แข็งตัวมาก** (ผมเลยมองว่ามีโอกาศ ขึ้น)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ