Stone_Haven

💡 EURUSD: ได้ประโยชน์จากข่าวการว่างงานของ USD

เพิ่มขึ้น
OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากมีการประกาศข่าวการว่างงานของสหรัฐฯ

ความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่ แต่เราจำกัดการไล่ซื้อ โดยรอให้ราคาลดลงแล้วค่อยซื้อ หากเราทะลุโซนแนวรับ เราจะเปลี่ยนไปใช้แนวโน้มการขาย อย่าลืมตั้งค่า SL เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ