tumlungaen

หาโซน Buy - EURUSD

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
รอ Throwback กลับเข้ามาในโซน รอราคาซึมลงมาก่อนแล้วค่อยดักตอนย่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ