CASE_Forexx

🌟✨EURUSD 17/10/2022 "ลงมาเก็บไม้ผมก่อน"✨🌟

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
🌟✨EURUSD 17/10/2022 "ลงมาเก็บไม้ผมก่อน"✨🌟

- โซนสำคัญดีดทะลุ High ด้วย..DMZ RBR
- OBimb ที่รอกราฟลงมาเครีย LP
- สำรองโซน QM อาจจะลากลงไปถึง (มีสิทธิเป็นไปได้)
- รอคอนเฟริม LTW อีกทีก็จะ double confirm (dbc)

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ