investorresource

EUR/USD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยบริเวณแนวต้านของตลาดขาลง

ลดลง
OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
สัปดาห์ที่แล้ว EUR/USD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังจากตลาดเป็นขาลงมาหลายสัปดาห์ โดยราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณแนวต้านที่ 1.1800 และหากราคาไม่สามารถวิ่งขึ้นพ้นแนวต้านดังกล่าว สภาวะขาลงก็จะยังดำเนินต่อไป แต่ถ้าสามารถทำราคาปิดสูงกว่า 1.1800 ก็จะเกิดแนวต้านใหม่ที่สูงขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น นักลงทุนจึงควรสังเกต price action เพื่อหาโอกาส short EUR/USD ในช่วง 1.1800-1.1950
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ