PK_CTRL

EURUSD ยังคงวิ่งในกรอบ

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ยังคงวิ่งในกรอบอย่างชัดเจน ตอนนี้อยู่แนวรับล่างมีแรงซื้อขึ้นมา สามารถพิจารณา BUY ได้โดย TP อยู่แนวด้านบนตามกรอบ Sideway เดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ