FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาอยู่บริเวณ key level มีความเป็นไปได้ทั้ง 2 ทางพอๆกัน ที่จะทะลุขึ้นไปหรือกลับลงมา
ถ้าราคาผ่านแนวนี้ขึ้นไป ก็น่า sell ในโซนถัดไป
ความคิดเห็น: ทะลุแรงมาก sl กระจายย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ