Kiti01

วิเคราะห์ EUR/USD เป็นขาขึ้น

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
หลักการดูเบื้องต้นคือ ดูกรอบเทรนของ H1 H4 ว่าเป็นเทรนอะไร ซึ่งก่อนถึงจุดปัจจุบัน EUR/USD เป็นเทรนขาลง จนก่อนถึงจุด demand zone
ที่จุดปัจจุบัน กราฟเกิดการเบรคกรอบเทรนลง และกำลังวางตัวบน demand zone ย่อย ของ minor trend หาก demand zone นี้สามารถรับไว้ได้มีโอกาสเกิดกลับตัวของกราฟได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ