CASE_Forexx

🌟✨ EURUSD "รองัดอย่างเดียว 08/12/2022"✨🌟

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD 08/12/2022
- มอง Week แล้วก็ยังคงเป็นแนวโฟกัสเทรนขึ้น
- ดีดขึ้นมาแล้วปิด Gap ไปแล้วตอนนี้ก็ตามน้ำด้วย DMZ RBR ที่เกิดใหม่
- มี FVG H4 ให้โฟกัสย่อมาเก็บ (อาจจะเกิดขึ้นได้)
- สร้าง LP LTF ให้เครียสวยๆก่อนดีดขึ้น
- หา LTF จังหวะกลับตัวชัดๆ หรือ Rejection #เพื่อวางSL
- ดูทรงจังหวะของ USDindex(DXY) ประกอบการตัดสินใจ

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================
#ชอบก็แชร์ได้ #สนับสนุนได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ