FX_IDC:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จุดเข้า Order Buy ที่เส้น 1.27 จุดตัดขาดทุนที่เส้น 1.618 จุดทำกำไรที่เส้น 88.6

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ