UnknownUnicorn5518055

EURUSD มาหาจังหวะเข้า Buy กันครับ

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD มีจุดให้พิจารณา Buy ที่ราคา 1.08350 ครับ หลังจากที่ทำรูปแบบ Harmonic ได้สำเร็จและได้ถึงเป้ากำไรที่ใกล้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำแนะนำ : ไม่ Overtrade ไม่เบิ้ล Lot ตั้ง Sl เสมอ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ