FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
SELL LIMIT = 1.13040
STOP LOSS = 1.13540
TAKE PROFIT 1 = 1.12070
TAKE PROFIT 2 = 1.11490
ออเดอร์ถูกยกเลิก:

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ