Noppagon

ลั่นกลองรบ ใคร ที่sell ไว้ ปิดก่อนดีกว่ากระทิง&หมี

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:EURTRY   ยูโร / ลีราตุรกี
จำนวนเข้าชม 33
1
ลั่นกลองรบ ใคร ที่sell ไว้ ปิดก่อนดีกว่ากระทิง&หมี
อย่าฝืนดีกว่า ถ้า ลงต่อ ค่อย รอ เคลียร์ สัญญาณ ก่อน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

ความคิดเห็น