UNRPP

EUR/NZD จบเวฟ 2 พร้อมบินหรือเปล่า?

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ตำแหน่งนี้ไม่แน่ว่าอาจเป็นเวฟ 2 ก็ได้
หากเป็นเวฟ 2 จริง
SL อยู่ที่ 1.727
เป้าเวฟ 3 อยู่บริเวณตามภาพ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ