FX:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
EN คาดว่า การลงชุดนี้ น่าจะเป็น w.A ของ Correction ZZ
โดยเราเพิ่งผ่าน w.4 ของ Impulse ขาลง ในรูปแบบ Explanding Triangle (ปากเปิด)

ซึ่งตามกฏ w.5 ต้องจบไม่ยาวเกิน 61.8 ของ Impulse ชุดก่อนหน้า

ปล.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ