FX:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ลักษณะกราฟในTFใหญ่ เป็นลักษณะขาลงอย่างชัดเจน
บริเวณ 1.71992 เป็นเวฟ B Fibo 50%
ตอนนี้เทรนกำลังทำเวฟ C
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ