FX:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในโซนไซด์เวย์
และมีการเปลี่ยนแปลงด้านความแข็งแกร่งในส่วนของ Eur ขึ้นเล็กน้อย
คาดการณ์ ฝั่งโซนขาขึ้นได้เปรียบ

Buy 1.7590
Tp. 1.7876
Sl. 1.7460

Good Luck🥶
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ