OANDA:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
TF D1 : โครงสร้างเป็น UpTrend

TF H4 : โครงสร้างเป็น UpTrend หากราคาเคลื่นที่ไปบริเวณโซนแนวรับที่ 120.255 - 120.035 - 119.810 แล้วไม่สามารถปิดต่ำกว่าได้ รอ Follow Buy เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวฝั่ง Buy

โซนแนวต้าน 1 : 121.150 - 121.360
โซนแนวต้าน 2 : 121.815 - 122.120
โซนแนวรับ : 120.255 - 120.035 - 119.810

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ