FXPredator-TH

EUR/JPY 4H

เพิ่มขึ้น
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
หลังจากที่ราคาทำสวิงไฮใหม่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสวิงไฮก่อนหน้า ราคาได้ย่อตัวกลับลงมาเรามองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นต่อจากบริเวณนี้ หาสัญญาณเข้า Buy มองเป้าแรกที่ไฮเดิม เป้าถัดไปที่ Expansion 1.618

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ