FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
tf h4 sideway
ราคามาที่บริเวณนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว แต่น่าเสี่่ยงขาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ