BABy_FX

EURJPY

เพิ่มขึ้น
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
EURJPY มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น ถ้าสามารถ Breakout Trendline ได้ Mid-Term มีแนวโน้มไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ