MeowMeow_Trader

EURJPY

เพิ่มขึ้น
MeowMeow_Trader ที่อัปเดต:   
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
มีโอกาสเกิดเป็น Bullish Flag
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ลาก Sl cover จุดเข้า เป้าหมายตาม Flag หรือ High เดิม ตามสะดวก
ความคิดเห็น:
แบ่งออกไปก่อนก็ได้สำหรับคนที่ Over trade.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ