Ongkarag

จุดรอซื้ออระยะยาว

เพิ่มขึ้น
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
ให้รอแท่งเทียน ใน tf 4h ปิดเหนือเส้น ema 5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ