Chanayut

บันทึกเเผนเทรด EURJPY Sell

OANDA:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
ราคาได้มีเเรงซื้อขึ้นไปทดสอบ Supply บริเวณนี้ได้ทับซ้อนกับ QMTR ซึ่งเป็นจุดสำคัญ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ